top of page

MEANINGFUL YOUTH PARTICIPATION

#onderzoek #evaluatie

#empowerment #gelijke rechten #seksualiteit 

ACHTERGROND

Een van de speerpunten in de programma’s van Rutgers en hun samenwerkingspartner FPAM rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in Malawi, is het actief betrekken van jongeren. Jongeren worden opgeleid tot peer educator. Dit betekent dat hen gevraagd wordt om actief kennis en informatie te verspreiden over SHRH. En daarnaast om condooms uit te delen aan wie erom vraagt of waar nodig mensen door te verwijzen naar professionals. Rutgers was goed op de hoogte van in hoeverre de jongeren successen boekten binnen hun programma, maar wist minder over de impact op de levens van de jongeren zelf.

VRAAG

Hoe heeft de rol van peer educator het leven van jongeren veranderd?

AANPAK

12 peer educators deden mee aan een photovoice traject waarbij de impact van hun werk op hun eigen leven en de omgeving werd onderzocht. Een volle werkweek lang werden er foto’s gemaakt en besproken die vervolgens in de community werden tentoongesteld.

RESULTAAT

Via het onderzoek kwam allerlei nieuwe informatie aan het licht. De jongeren bleken buiten hun officiële functie nog veel verder te gaan met het uitdragen van hun rol als peer educator en op eigen initiatief allerlei bijeenkomsten en projecten te initiëren. Rutgers kon hier weer op hun beurt op aanhaken door ondersteuning en begeleiding te bieden om deze initiatieven te versterken.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page