top of page

DISABILITY ADVOCACY

#onderzoek #advocacy 

#mindervaliden #empowerment #discriminatie

ACHTERGROND

Sinds 2016 begeleidt UNiTED een groep mensen met een beperking met als doel hun positie in de lokale gemeenschap te versterken. Mindervaliden zijn vaak het mikpunt van discriminatie en uitsluiting. Het doel van de photovoice workshop was om de mindervaliden zelf in staat te stellen hun behoeften aan de rest van de gemeenschap kenbaar te maken. De workshop werd uitgevoerd in samenwerking met Results in Health.

VRAAG

Hoe kunnen lokale politici en burgers inzicht krijgen in de positie van hun mindervalide dorpsgenoten, met als doel deze bespreekbaar te maken en te verbeteren?

AANPAK

Een photovoice workshop om mindervaliden te laten uiten waar zij dagelijks tegenaan lopen en te laten zien hoe zelfredzaam ze tegelijkertijd zijn. Omdat niet iedere deelnemer even goed ter been was, gingen zij op pad met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger kon de foto’s voor de deelnemers maken waar zij dat zelf niet konden. Zo konden zij toch hun eigen verhaal vertellen, ondanks hun beperking.

RESULTAAT

De foto’s en verhalen die uit de workshop naar voren kwamen, lieten zien waar deelnemers tegenaan liepen in hun gemeenschap maar maakten ook duidelijk wat ze wel konden. Van de foto’s en verhalen is een tentoonstelling gemaakt het mogelijk was een moeilijk gespreksonderwerp bespreekbaar te maken.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page