top of page

Picture Bridge Foundation werkt met fotografische (onderzoeks)methoden, waarvan photovoice de bekendste is. We willen inzichten en antwoorden doen laten ontstaan waar verbale of schriftelijke expressie tekortschiet. Iemands uitleg van wat hij ziet, zegt veel over zijn of haar kijk op de wereld.

Laat twee mensen naar hetzelfde kijken en ze zien iets anders. Onze fotografische methoden bieden een krachtige uitdrukkingsmogelijkheid van waarden, probleemanalyses en meningen, met name waar taal- en cultuurverschillen een rol spelen of mensen in lastige maatschappelijke omstandigheden leven. Participatieve fotografie is een methode waarbij mensen actief deelnemen in het verbeelden van hun eigen situatie. 

WAT WE DOEN

We werken op het snijvlak van het sociale domein, sociale wetenschappen en kunst. Deze combinatie maakt de resultaten van onze werkwijze – beeldverhalen uit eerste hand – zeer geschikt om te delen met een groter publiek of achterban. 

Onze fotografische methodieken en producten zijn inzetbaar voor ONDERZOEK, EVALUATIE, ONDERWERPEN PUBLIEK MAKEN, VERSTERKEN VAN VERBINDING, TRAININGEN EN WORKSHOPS.

Wil je met je organisatie onderzoek doen? Wij brengen in kaart welke emotionele binding of onderliggend waardepatroon groepen of individuen hebben met een bepaalde plek of situatie. Opgedane inzichten kunnen organisaties, beleidsmakers of ontwikkelaars meer houvast bieden voor het volgen van een bepaalde koers of het vergroten van draagvlak.

Voorbeelden: 

ONDERZOEK

Bij het uitvoeren van evaluaties kan het werken met participatieve fotografie grote toegevoegde waarde hebben. Door fotografie in te zetten als middel om onderzoeksvragen te beantwoorden, worden deelnemers genoodzaakt om concreet te worden, maar ook om associatief te denken. Dit levert vaak verrassende informatie op, anders dan bij reguliere interviews of vragenlijsten het geval is. Daarnaast geeft het goed inzicht in de impact van specifieke interventies in het leven van de betrokkenen.

 

Voorbeelden:

EVALUATIE
ONDERWERPEN PUBLIEKELIJK MAKEN

Foto’s en verhalen zijn zeer geschikt om een onderwerp of situatie onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.

 

Voorbeelden: 

VERSTERKEN VAN VERBINDING

(Participatieve) fotografie is een goed middel om sociale cohesie te bevorderen en onderlinge relaties te versterken of inzichtelijk te maken. Afhankelijk van het doel vergroten we hiermee het probleemoplossend vermogen van de deelnemers door op zoek te gaan naar de gemene deler en onderlinge herkenbaarheid. We creëren begrip voor verschillen of we krijgen waardevolle kennis naar boven over onderliggende thema’s.

Voorbeelden: 

TRAININGEN & WORKSHOPS

Wij bieden trainingen in verschillende fotografische onderzoeksmethoden. Dit is interessant voor organisaties en individuen die zelf aan de slag willen gaan met participatief onderzoek en op zoek zijn naar methodes die een divers publiek aanspreken, creativiteit stimuleert, toegankelijk en eenvoudig toepasbaar is. Ook geven we workshops op maat voor organisaties en bedrijven. Dit kan een workshop zijn over beter samenwerken in teams, begrip voor cultuurverschillen en diversiteit of een workshop waar focus en reflectie centraal staat.

bottom of page