top of page

VAN WIE IS DE HEEMRAADSSINGEL?

Hoe ervaren bewoners rondom de Heemraadssingel in Rotterdam hun leefomgeving?

STARTBLOK

Onze steden worden steeds diverser. Hoe is het om samen te wonen met mensen wiens achtergrond en cultuur zo verschillend is van die van jou?

STAY STRONG PHOTO STORIES

Hoe blijf je in verbinding met jezelf en anderen in een tijd waarin we afgezonderd en op afstand van elkaar moeten leven?

POINT OF VIEW

Hoe kan de afstand tussen statushouders en Nederlanders worden verkleind en sociale verbinding worden gecreëerd?

MEANINGFUL YOUTH PARTICIPATION

Hoe heeft de rol van peer educator het leven van jongeren veranderd?

BIJ ONS THUIS

Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden voor (zorg)behoeftes van migrantenouderen in Nederland?

DISABILITY ADVOCACY

Hoe kunnen lokale politici en burgers inzicht krijgen in de positie van hun mindervalide dorpsgenoten?

ASK

Hoe kunnen jongeren in Ghana vaardigheden aanleren om beleid te beïnvloeden?

LA LEAGUE

Welke impact heeft meedoen aan het pilotprogramma van La League gehad op de deelnemers?

VAN WIE IS DE HEEMRAADSSINGEL?

Hoe ervaren bewoners rondom de Heemraadssingel in Rotterdam hun leefomgeving?

STARTBLOK

Onze steden worden steeds diverser. Hoe is het om samen te wonen met mensen wiens achtergrond en cultuur zo verschillend is van die van jou?

STAY STRONG PHOTO STORIES

Hoe blijf je in verbinding met jezelf en anderen in een tijd waarin we afgezonderd en op afstand van elkaar moeten leven?

bottom of page