top of page

VAN WIE IS DE HEEMRAADSSINGEL?

#onderzoek #leefbaarheid #community building

ACHTERGROND

Gemeente Rotterdam heeft bestemmingsplannen voor het gebied rondom de Heemraadssingel. Ze wil bij de herinrichting ook de ideeën en ervaringen van bewoners van invloed laten zijn. Dit project is een opdracht van de Groene Connectie Rotterdam.

VRAAG

Hoe ervaren bewoners rondom de Heemraadssingel in Rotterdam hun leefomgeving?

AANPAK

Een groep inwoners van de Heemraadssingel – van 16 jaar tot 55 jaar oud – nam deel aan een serie interactieve workshops waarin het gebied werd verkend door middel van fotografie en verhalen. Hierbij werd de photovoice-methode gebruikt.

RESULTAAT

De opbrengsten van deze verkenningen hebben geleid tot een gehonoreerde aanvraag van het VSB Fonds voor nader buurtonderzoek – door onder andere een stadsplanner en een architect – om nieuwe voorstellen op te halen voor herinrichting van het gebied.

In september 2020 zou het project geëxposeerd worden in het Wijkpaleis in Rotterdam en het onderzoek voor de herinrichting van het gebied gepresenteerd worden (dit werd uitgesteld vanwege de coronacrisis).

Aan de fotografische verhalen worden activiteiten gekoppeld zodat andere buurtbewoners verder kunnen meedenken over de herinrichting van de omgeving.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page