top of page

LA LEAGUE

#onderzoek #evaluatie

#empowerment #gelijke rechten #sport

ACHTERGROND

La League is een project van Plan International waarbij voetbal wordt ingezet om gelijke rechten en kansen voor meisjes en jongens te bevorderen. La League wordt uitgevoerd in Nicaragua en Brazilië.

VRAAG

Welke impact heeft meedoen aan het pilotprogramma van La League gehad op de deelnemers?

AANPAK

De pilot van La League in Nicaragua werd in 2019 afgerond. Eén van de onderdelen die zijn ingezet voor het evaluatieonderzoek was de photovoice methode. Een groep La League deelneemsters tussen de 15 en 21 jaar volgden een photovoice traject waarmee onderzocht werd hoe deelname hun keuzevrijheid had veranderd. Het onderzoek werd afgesloten met een tentoonstelling waarin deelneemsters hun verhalen konden toelichten aan de programma ontwerpers en -uitvoerders.

RESULTAAT

Onderzoeksuitkomsten maakten concreet op welke manier de keuzevrijheden van de deelneemsters zijn veranderd en welke van deze veranderingen de meeste impact op hun leven hadden. Een aantal van deze resultaten zijn als aanbeveling meegenomen in de vervolgprocedure van La League. De onderzoekspublicatie heeft bijgedragen aan de fondsenwerving die nodig is om La League voort te kunnen zetten en zo meer gelijke kansen voor de deelnemers van La League te creëren.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page