top of page

ASK

#onderzoek #advocacy

#jongeren #empowerment #seksualiteit

ACHTERGROND

In veel landen zijn er geen speciale programma’s of diensten voor jongeren als het gaat om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). En dat terwijl de gevolgen van gebrekkige kennis of middelen enorm kan zijn. Meisjes die ongewenst zwanger raken en hun ongeboren kind behouden, kunnen in Ghana bijvoorbeeld niet meer naar school. Het ASK programma van Rutgers in Ghana, i.s.m. hun lokale partner PPAG, was erop gericht om jongeren toegang tot SHRH kennis en diensten te verschaffen.

VRAAG

Hoe kunnen jongeren in Ghana vaardigheden aanleren om beleid te beïnvloeden?

AANPAK

Via een photovoice advocacy workshop werden jongeren gevraagd hun persoonlijke verhalen te delen over de impact van (gebrek aan) toegang tot SGRG. Jongeren gingen in hun lokale omgeving op zoek naar beelden die het belang van toegang hebben tot kennis of middelen over seksualiteit of voorbehoedsmiddelen konden illustreren. Via verschillende discussierondes werd door de jongeren een selectie beeldverhalen uitgekozen om hun boodschap te illustreren. Deze werden tijdens een afsluitende tentoonstelling getoond aan verschillende beleidsmakers en andere belanghebbenden.

 

RESULTAAT

Tijdens de tentoonstelling waren beleidsmakers, journalisten en religieuze leiders aanwezig. Voor velen van hen was het de eerste keer dat ze op de directe gevolgen en impact van het uitblijven van SRGR werden gewezen.

FOTO'S EN

VERHALEN

PRESENTATIE

bottom of page