top of page

POINT OF VIEW

#verbinding #empowerment #diversiteit #migranten 

#integratie

ACHTERGROND

Onderzoek wijst uit dat veel vluchtelingen weinig sociale contacten hebben en het moeilijk vinden om contacten te leggen met Nederlanders. Waar Nederlanders vaak geen behoefte hebben aan contacten met nieuwkomers, zou omgekeerd wel het geval zijn. Wat is nodig om ervoor te zorgen dat buren, dorps- of stadsgenoten en nieuwkomers zich in elkaar kunnen verplaatsen?

VRAAG

Hoe kan de afstand tussen nieuwkomers en Nederlanders verkleind worden en sociale verbinding gecreëerd worden?

AANPAK

Het fotografie project point of View? laat vluchtelingen (nieuwkomers) en stadgenoten foto’s maken van hun omgeving om deze daarna gezamenlijk te bespreken. In Point of View – Zie jij wat ik zie? (POV) reflecteren deelnemers niet alleen op hun gemeenschappelijke belangen en dat wat hen verbindt, maar ontstaat ook de mogelijkheid om deze bespreekbaar te maken. In alle edities van POV deed een gelijk aantal Nederlandse deelnemers en gelijk aantal nieuwkomers mee. Tijdens de bijeenkomsten werd er afwisselend in plenaire en gedeelde sessies gewerkt. Op deze manier waren groepen klein genoeg om voldoende tijd te hebben om tijdens gesprekken de diepte in te gaan. Tegelijkertijd was het totaal aantal deelnemers zo groot om er aan het einde van het project een netwerk aan over te houden.

RESULTAAT

POV heeft inmiddels in drie gemeenten plaatsgevonden. Elke editie sloot af met verschillende tentoonstellingen in plaatselijke musea en gemeentehuizen en trokken meer dan 7.800 unieke bezoekers. Daarbij is een actief mediabeleid gevoerd om een zo groot mogelijk lokaal publiek te betrekken bij de foto’s en verhalen uit de projecten. Publicaties over POV verschenen in onder andere Trouw, AD De Dordtenaar, AD Utrechts

Nieuwsblad, De Gelderlander, Haarlems Dagblad. Er was ook aandacht voor op Radio 5, Radio Gelderland, Meerradio en op de televisiezenders RTV Dordrecht, Omroep Gelderland en RTVNH.

POV heeft bijgedragen aan het versterken van lokale netwerken en de bevordering van de integratie van nieuwkomers in de gemeenten waar POV is uitgevoerd. Meerdere statushouders stroomden door naar stage- of opleidingsplekken. Tussen andere nieuwkomers en stadgenoten ontstonden duurzame sociale contacten, sommige groepen bleven elkaar ontmoeten. In alle gevallen leidde dit tot meer autonomie en zelfredzaamheid onder de deelnemende nieuwkomers – een besparing op de integratie kostenpost voor de gemeente.

PRESENTATIE

Het project Point of View werd op meerdere locaties in Culemborg, Dordrecht, Haarlemmermeer en Amsterdam tentoongesteld.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page