top of page

STAY STRONG PHOTO STORIES

#verbinding #diversiteit #zorg #migratie #ggz #jongeren #COVID-19

ACHTERGROND

Stay Strong Photo Stories werd georganiseerd in samenwerking met de organisatie Framer Framed. Het idee voor Stay Strong Photo Stories ontstond toen Nederland midden in de eerste lockdown van de coronacrisis verkeerde. Door middel van fotografie en verhalen legt Stay Strong Photo Stories verbindingen tussen mensen van verschillende groepen, leeftijden en achtergronden.

Zoals de kunstenaars van i-psy art therapy open atelier program, de ervaringsdeskundigen van ExpEx, en de jonge statushouders van Startblok Elzenhage en Warm Welkom. 

VRAAG

Hoe blijf je in verbinding met jezelf en anderen in een tijd waarin we afgezonderd en op afstand van elkaar moeten leven?

AANPAK

Aan de hand van vier (online) workshops werken deelnemers aan concrete opdrachten waarin ze met foto’s een verhaal vertellen en hun dagelijkse leven in beeld brengen. Thema’s als positiviteit, hoop, kracht en verbinding werden behandeld. Tijdens de workshops werden de foto’s met elkaar besproken en ook wat deze thema’s voor de iedereen betekende in het persoonlijke, dagelijkse leven. Na afloop kregen deelnemers hun eigen foto’s toegestuurd met de post. Als aandenken aan de workshop, maar ook aan de momenten die de deelnemers de afgelopen weken met elkaar hadden gedeeld.

RESULTAAT EN UITKOMST

Een online tentoonstelling op de website van Framer Framed, een publicatie in de catalogus van i-psy en berichten op social media. Verschillende deelnemers van het project gaven aan meer verbinding te voelen met zichzelf en elkaar tijdens het project. Ook gaven ze aan dat ze door het project bewuster om zich heen keken en inzagen wat in de deze onzekere periode nou echt belangrijk is.

FOTO'S EN

VERHALEN

bottom of page