top of page

PORTFOLIO

CATEGORIEËN


ONDERZOEK • VERBINDINGEVALUATIE • ADVOCACY • DIVERSITEITEMPOWERMENT • ZORG •

INTEGRATIELEEFBAARHEID 

BIJ ONS THUIS

Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden voor (zorg)behoeftes van migrantenouderen in Nederland?

DISABILITY ADVOCACY

Hoe kunnen lokale politici en burgers inzicht krijgen in de positie van hun mindervalide dorpsgenoten?

ASK

Hoe kunnen jongeren in Ghana vaardigheden aanleren om beleid te beïnvloeden?

bottom of page