top of page

PORTFOLIO

CATEGORIEËN


ONDERZOEK • VERBINDINGEVALUATIE • ADVOCACY • DIVERSITEITEMPOWERMENT • ZORG •

INTEGRATIELEEFBAARHEID 

VAN WIE IS DE HEEMRAADSSINGEL?

Hoe ervaren bewoners rondom de Heemraadssingel in Rotterdam hun leefomgeving?

BIJ ONS THUIS

Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden voor (zorg)behoeftes van migrantenouderen in Nederland?

MEANINGFUL YOUTH PARTICIPATION

Hoe heeft de rol van peer educator het leven van jongeren veranderd?

DISABILITY ADVOCACY

Hoe kunnen lokale politici en burgers inzicht krijgen in de positie van hun mindervalide dorpsgenoten?

ASK

Hoe kunnen jongeren in Ghana vaardigheden aanleren om beleid te beïnvloeden?

LA LEAGUE

Welke impact heeft meedoen aan het pilotprogramma van La League gehad op de deelnemers?

bottom of page