K.V.K 60666846

Picture Bridge Foundation

Karine Versluis / Karijn Kakebeeke

info@picturebridgefoundation.nl

0031(0)6 134 06 713

INFORMATIE
CONTACT
NIEUWSBRIEF
SOCIAL MEDIA
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo

PORTFOLIO

CATEGORIEËN


ONDERZOEK • VERBINDINGEVALUATIE • ADVOCACY • DIVERSITEITEMPOWERMENT • ZORG •

INTEGRATIELEEFBAARHEID 

VAN WIE IS DE HEEMRAADSSINGEL?

Hoe ervaren bewoners rondom de Heemraadssingel in Rotterdam hun leefomgeving?

STARTBLOK

Onze steden worden steeds diverser. Hoe is het om samen te wonen met mensen wiens achtergrond en cultuur zo verschillend is van die van jou?